Nyheter


Möte ang biotopåtgärderna i Nedre Ljungan den 2/5 - 3/5

2016-05-11

Anteckningar från möte den 2/5 - 3/5 2016 angående biotopåtgärderna i Nedre Ljungan med representanter för samtliga intressenter finns på länken.

https://ljunganinfo.com/2016/05/11/viforsenmotet-den-25-35-2016-ang-biotopatgardena-i-nedre-ljungan/Fritt fiske i Selångersfjärden

2016-05-11

Fiskekort behövs inte längre i Selångersfjärden och i Selångersån från Selångersfjärden till mynningen i havet. Sundsvalls sportfiskeklubb upplåter detta fisket gratis!Stor-Järptjärnen stängd

2016-04-29

Stor-Järptjärnen är stängd för fiske fr.o.m. fredagen 29 april. Vi öppnar igen onsdagen 1 juni, välkommen åter. // Holms fiskevårdsområde.Fångstrapportering i Nedre Ljungan

2016-04-22

Fångstrapportering av havsöring och lax i Nedre Ljungan är obligatorisk. Gäller även återutsatt fisk. Vid återutsättning skall en beräknad vikt anges. Längden på fisken kan du mäta upp på spöet vid återutsättning. Korrekt fiskeplats skall anges. Skriv även in om fisken har fettfena eller är fenklippt. Vi i förvaltningsgruppen vill också att du skriver in hela ditt namn, telefonnummer och emailadress i rapporten. Rapporten ska lämnas in senast 48 timmar efter fångst. 

Formulär för fångstrapport finns under rubriken "Fiske" till vänster på den här sidan. Under rubriken "Information" finns rapporteringsformuläret "Fångstrapport". Där finns också sammanställningar över fångsterna i Nedre Ljungan se "Fångstsammanställning" och "Fångststatistik".

Fångstrapporterna är tillsammans med de återkommande elfiskena viktiga underlag för att följa upp hur fisket utvecklas bl a genom att de visar andelen vild och fenklippt fisk samt hur biotopåtgärderna påverkar återfångsterna och hur laxbeståndet utvecklas. 
Bristfälliga, felaktiga eller uteblivna rapporter kan leda till kontrollavgift och avstängning från fisket. 
Nedre Ljungans Sportfiske

Nedanstående länkar ger bra information om återutsättning och viktberäkning:
http://www.flugfiskenedreljungan.se/att-aterutsatta-fisk-cr
http://www.flugfiskenedreljungan.se/vikt-crCasting- och flugkastardagar

2016-04-11

Casting - och flugkastardagar arrangeras i NCC-hallen i Timrå 7-8 maj kl 10-15. Klicka på länk för mer information.