Nyheter


Stor-Järptjärnen stängd

2016-04-29

Stor-Järptjärnen är stängd för fiske fr.o.m. fredagen 29 april. Vi öppnar igen onsdagen 1 juni, välkommen åter. // Holms fiskevårdsområde.Fångstrapportering i Nedre Ljungan

2016-04-22

Fångstrapportering av havsöring och lax i Nedre Ljungan är obligatorisk. Gäller även återutsatt fisk. Vid återutsättning skall en beräknad vikt anges. Längden på fisken kan du mäta upp på spöet vid återutsättning. Korrekt fiskeplats skall anges. Skriv även in om fisken har fettfena eller är fenklippt. Vi i förvaltningsgruppen vill också att du skriver in hela ditt namn, telefonnummer och emailadress i rapporten. Rapporten ska lämnas in senast 48 timmar efter fångst. 

Formulär för fångstrapport finns under rubriken "Fiske" till vänster på den här sidan. Under rubriken "Information" finns rapporteringsformuläret "Fångstrapport". Där finns också sammanställningar över fångsterna i Nedre Ljungan se "Fångstsammanställning" och "Fångststatistik".

Fångstrapporterna är tillsammans med de återkommande elfiskena viktiga underlag för att följa upp hur fisket utvecklas bl a genom att de visar andelen vild och fenklippt fisk samt hur biotopåtgärderna påverkar återfångsterna och hur laxbeståndet utvecklas. 
Bristfälliga, felaktiga eller uteblivna rapporter kan leda till kontrollavgift och avstängning från fisket. 
Nedre Ljungans Sportfiske

Nedanstående länkar ger bra information om återutsättning och viktberäkning:
http://www.flugfiskenedreljungan.se/att-aterutsatta-fisk-cr
http://www.flugfiskenedreljungan.se/vikt-crCasting- och flugkastardagar

2016-04-11

Casting - och flugkastardagar arrangeras i NCC-hallen i Timrå 7-8 maj kl 10-15. Klicka på länk för mer information.


Nedre Ljungan. Biotopåtgärder påbörjade

2016-04-02

Biotopåtgärderna i Nedre Ljungan har påbörjats vid Nolbyströmmens södra sida och kommer att fortsätta under början av april 2016. Eftersom vattenföringen är relativt hög nu kommer arbetet att slutföras senare vid lågvatten. Du kan följa biotopåtgärderna i detalj på facebookgruppen "Ljunganfiskarna".
Läs gärna mer om projektet på länken 

http://ljunganinfo.com/2016/03/21/plan-biotopvard-nedre-ljungan-2016-2017-2/Biotopvård i Ljungan

2016-03-22

Nu har Tuna Östra och Nedre Ljungans fiskevårdsområdesföreningar tagit beslut om att medfinansiera ett omfattande biotopvårdsprojekt i nedre Ljungan. Föreningarna satsar totalt 500000 kr och ytterligare 187500 kr på etablering av havsöring uppströms Viforsen. Detta innebär att föreningarna satsar totalt 687500 kr på fiskevård av de pengar som genererats av den gemensamma förvaltningen Nedre Ljungans Sportfiske.

Bara detta är skäl nog att köpa ett årskort! En stor eloge till fiskerättsägarna som ser detta som en investering för framtiden.

Övriga medfinansiärer är Sundsvalls kommun (Kultur & Fritid) Statkraft och Länsstyrelsen. En ansökan har lämnats till Jordbruksverket om bidrag från EU:s Havs- och fiskerifond. Projektets totala budget är på 4180000 kr, varav 2090000 kr från Havs- och fiskerifonden. Vi har dock inte fått något beslut från Jordbruksverket ännu.

Klicka på länkarna nedan för mer information om projektet.