Nedre Ljungans Sportfiske

Fishing regulations in english

Fishing regulations Nedre Ljungans Sportfiske (Lower Ljungan Fishery) 2017
The fishing licence is valid for angling (sport fishing) in river Ljungan with one rod from Viforsen (downstream the power plant) to the outlet in the sea (both sides of the river).

These fishing methods/fishing gear are allowed
Spinning with artificial lures and floats with maximum 3 flies
Fly fishing with fly rod and fly
Bait fishing with float and worms/maggots
Ice fishing or jig fishing from boat with artificial lures and worms/maggots
Single hooks and treble hooks artificial lures maximum gap 13 mm
Single hooks 13 mm, double hooks and treble hooks fly maximum 9 mm
All other fishing gear, lures  and baits are forbidden
All types of sinkers are forbidden
All lures containing lead are forbidden
Minimum size
Salmon 50 cm
Sea trout 50 cm
Grayling 35 cm
Closed season
Salmon from 15/10 to 15/5
Grayling from 15/3 to 15/5
All fishing is forbidden from 15/10 to 15/11 and from 1/1 to 28/2 with exception of ice fishing or jig fishing for whitefish
Catch limits
Salmon with adipose fin (wild salmon) with length over 65 shall be released
Bag limit 1 salmon per 24 hours
Sea trout with adipose fin (wild sea trout) shall be released
Bag limit 2 sea trout per 24 hours (without adipose fin)
Bag limit 3 grayling per 24 hours
Boat fishing
Fishing from anchored boat is allowed from Viforsen to 100 meters upstream Grenforsen and from Västboforsen to 100 meters upstream old E4 bridge and from the last rapids to the outlet in the sea
 No other boat fishing is allowed
Other
If more than one fisherman is at the same place movable fishing should be practiced
Foul fishing is forbidden
Fish which is not hooked in the mouth shall be released
Fishing regulations can be changed under the season, check www.fiskeisundsvall.se for information
Fishing licence is personal and can´t be used by another person
It is mandatory to report catchment of salmon and seatrout to www.fiskeisundsvall.se within 48 hours. Place of catchment is mandatory. This also applies to released fish
Breach of rules can lead to a fine of SEK 1000 and the fishing licence can be forfeited and the fisherman suspended from fishing  
Kids and youth under 18 years of age can fish for free without licence
 

PDF Fishing regulations

Aktuellt

Fiskekorten för år 2017 är tryckta och finns till försäljning.

Allmänt

Nedre Ljungans Sportfiske är en samordnad förvaltning av fisket i Nedre Ljungans fiskevårdsområde och Tuna Östra fiskevårdsområde, d.v.s. fisket i Ljungan från Viforsen till havet. Förvaltningen är ny och startar från och med 1 januari 2015. Detta är Nedre Ljungans Sportfiskes officiella webbplats där vi kommer informera om fiskeregler och annat som våra gäster måste känna till.

Fiskevårdsområdena har gemensamt beslutat om förvaltningsgruppen. Gruppen har delegation från fiskevårdsområdena att i samråd med dessa verkställa förvaltningen av verksamheten som att upprätta fiskeregler, genomföra fiskevårdsåtgärder, ansvara för bevakningen av älven och sköta om fiskekortsförsäljning, marknadsföring och service. Nedre Ljungans Sportfiske kommer att utarbeta en årlig plan med budget för fiskevård, service, marknadsföring etc, som redovisas till respektive styrelse för slutligt fastställande på respektive fiskevårdsområdes årsstämma.

KONTAKT

Nedre Ljungans Sportfiske c/o Kenneth Ottosson Paviljongvägen 17, 852 40 Sundsvall 
070-6078422, kenneth.ottosson@hush.se
Leo Oras 072-5282732  leooras@gmail.com
Kenneth Johansson 070-2884692  kenneth.l.johansson@afconsult.com

Fiskeregler 2017

Fiskeregler Nedre Ljungans Sportfiske år 2017
Fiskekortet gäller för sportfiske med ett spö i Ljungan från Viforsen till havet.
Tillåtna fiskemetoder/redskap/beten:
Spinn/haspelfiske med drag, spinnare, vobbler och dupp med max 3 flugor
Flugfiske med flugspö och fluga
Mete med flöte och mask/maggot
Pimpelfiske med pirk och mask/maggot
Enkelkrok och trekrok drag, vobbler och spinnare max 13 mm krokgap
Enkelkrok 13 mm, dubbelkrok och trekrok fluga max 9 mm krokgap
Alla andra redskap och beten är förbjudna.
Alla typer av sänken är förbjudna.
Beten innehållande bly är förbjudna.
Minimimått:
Lax 50 cm
Havsöring 50 cm
Harr 35 cm
Fredningstider:
Lax fr.o.m. 15/10 t.o.m. 15/5
Harr fr.o.m. 15/3 t.o.m. 15/5
Allt fiske förbjudet fr.o.m. 15/10 t.o.m. 15/11 samt fr.o.m. 1/1 t.o.m. 28/2
med undantag av pimpelfiske efter sik
Fångstbegränsningar:
Lax med fettfena (vild fisk) över 65 cm ska återutsättas
Max 1 lax per dygn
Havsöring med fettfena (vild fisk) ska återutsättas
Max 2 odlade havsöringar (utan fettfena) per dygn
Harr max 3 fiskar per dygn
Båtfiske:
Fiske från uppankrad båt är tillåtet från Viforsen till 100 m uppströms Grenforsen och från Västboforsen till 100 m uppströms gamla E4 bron samt från sista forsen till mynningen i havet.
Allt annat båtfiske är förbjudet
Övrigt:
Om flera fiskare uppehåller sig på samma plats ska rörligt fiske tillämpas
Ryckfiske är förbjudet
Felkrokad fisk ska återutsättas
Fiskereglerna kan förändras under säsongen, se fiskeisundsvall.se
Fiskekortet är personligt och får inte överlåtas
Fångst av lax och havsöring ska rapporteras till fiskeisundsvall.se inom 48 timmar. Fångstplats skall anges. Gäller även återutsatt fisk.
Vid brott mot reglerna uttas en kontrollavgift på 1000 kr och fiskekortet kan förverkas samt innehavaren stängas av från fiske
Ungdomar under 18 år fiskar gratis
 

Fiskekort - villkor - priser

Årkortet gäller "datum till datum". Ex vis om du köper ett kort som börjar gälla 1/5 2015 gäller den till och med den 30/4 2016. Veckokortet är ett sjudagarskort, gäller alltså en vecka oavsett vilken veckodag som är första giltighetsdag. Dagkortet gäller 24 timmar från första timmen den börjar att gälla. Fiskekorten gäller från Viforsens kraftverk till mynningen i havet. Kortet kan förverkas om kortinnehavaren ej följer reglerna. Kortinnehavaren får ej tillbaka betalningen för kortet om reglerna ändras.

Fiskekortspriser 2017
Årskort                               1500 kr
Dygnskort                           120 kr
Veckokort                           600 kr
Ungdomar under 18 år fiskar gratis


Fiskekortförsäljare 2017
Lindbloms Cykel & Sport, Njurundabommen, 060-30315
OK/Q8, Affärsgatan 17, Kvissleby, 060-562210
PO´s Fiske, Kolvägen 20, Sundsvall, 060-666333
ICA Bommen, Njurundavägen 62, Njurundabommen, 060-515130
Lucksta Livs, Lindvägen 2, Lucksta 060-25370
Allsta fiskecamp, 070-3264208

Fiskekort kan också köpas via internet och sms, klicka på länken nedan

Nedre Ljungans Sportfiske

Länk

Länk om fisket i Nedre Ljungan. 

Göran Hultgrens hemsida med information om fiskeplatser, fiskeregler, vattenföring och vattentemperaturer, länkar, viktberäkning av c&r fångst m.m. Klicka på länken nedan! "Flugfiske i Nedre Ljungan" 

Flugfiske i Nedre Ljungan

Fångstrapport, Fångstsammanställning och Fångststatistik

Formulär för fångstrapport finns under rubriken "Information" till vänster på den här sidan. Klicka på "Fångstrapport". Där finns också sammanställningar över fångsterna i Nedre Ljungan se "Fångstsammanställning" och "Fångststatistik".

Fångstrapportering i Nedre Ljungan

Fångstrapportering av havsöring och lax i Nedre Ljungan är obligatorisk. Gäller även återutsatt fisk. Vid återutsättning skall en beräknad vikt anges. Längden på fisken kan du mäta upp på spöet vid återutsättning. Korrekt fiskeplats skall anges. Skriv även in om fisken har fettfena eller är fenklippt. Vi i förvaltningsgruppen vill också att du skriver in hela ditt namn, telefonnummer och emailadress i rapporten. Rapporten ska lämnas in senast 48 timmar efter fångst.  
Fångstrapporterna är tillsammans med de återkommande elfiskena viktiga underlag för att följa upp hur fisket utvecklas bl a genom att de visar andelen vild och fenklippt fisk samt hur biotopåtgärderna påverkar återfångsterna och hur laxbeståndet utvecklas. 
Bristfälliga, felaktiga eller uteblivna rapporter kan leda till kontrollavgift och avstängning från fisket. 
Nedre Ljungans Sportfiske

Nedanstående länkar ger bra information om återutsättning och viktberäkning:
http://www.flugfiskenedreljungan.se/att-aterutsatta-fisk-cr
http://www.flugfiskenedreljungan.se/vikt-cr