BåtrampKarta

18. Holms fvo

Allmänt

Holms fiskevårdsområde ligger 45 km nordväst om Sundsvall. Området är rikt på sjöar och vattendrag med ett variationsrikt fiske sommar som vinter. Här finns öring, röding, sik, regnbåge, abborre och gädda. På Sandnäsets camping finns campingstugor och husvagnsplatser.

Djupkartor

Här kan du se djupkartor över de sjöar inom fiskeområdet som är lodade. Klicka på bilden eller länken för aktuell sjö. Det finns inplastade kartor som kan köpas av Holms fvof.

Djupkarta Holmsjön
Djupkarta Holmsjön 2

Lill-Sundsjön
Lill-Otern
Stor-Otern
Stor-Sundsjön(1)
Stor-Sundsjön(2)

Fiskekort och fiskeregler

FISKEKORTSPRISER OCH FISKEREGLER

Fiske upplåtes till allmänheten enligt följande regler:

• För fiske i Storjärptjärn gäller särskilda fiskekort, regler och priser. För info se under rubriken Storjärptjärn.

• För Lilljärptjärn, Hästjärn och Lövåstjärn gäller särskild upplåtelse.

För allt fiske krävs fiskekort  

Fiskekort                                       årskort                                            200 kr

Fiskekort                                       veckokort                                      100 kr

Fiskekort                                       dagkort                                          40 kr

Fiskekort i Storjärptjärn                  dagkort                                          100 kr

Trolling    4 beten/10 beten             dagkort                                          100/250 kr

Trolling  10 beten                           3 dagar                                           500 kr

Trolling    4 beten/10 beten             årskort                                            500/1500 kr

• Fiskekortsförsäljning:         Visit Sundsvall                   http://guide.visitsundsvall.se/sv/se-och-gora?filter=t%3Dholms%20fvo%3Bc%3D1581

                                             Sandnäset camping               076-826 89 14

                                             Swish           1234425914, OBS notera vilket kort ni köper!

                                             Fiskekort kan också köpas hos flera av våra styrelseledamöter

Fiskekort för Storjärptjärn:       Endast dygnskort säljes

• Gruppkort till föreningar vid pimpeltävlingar och liknande arrangemang. Riktpris 10 kr/delt. och dag. Dessa kort försäljes endast genom styrelsen.

• Trollingkort 2st alternativ gäller högst 4 resp.10 st beten/kort och båt oavsett antalet fiskare.

• Regler Öringfiske i Holmsjön: Max. 1st öring/pers./dag. Öring mindre än 50 cm sätts åter.

• Till ortsbo räknas person mantalsskriven inom fiskevårdsområdets gränser

• Ungdom under 16 år fiskar gratis med handredskap

• För fiske med spö gäller 1 spö per fiskekort alt. 1 spö per fiskare under 16 år.

• Spöfiske är även tillåtet på Leringens FVO i Holmsjön, väster om Sandnäsbron enligt särskild överenskommelse mellan fiskevårdsområden.

• Fiske med handredskap och angling är tillåtet inom hela fiskevårdsområdet.

• Kräftfiske är förbjudet. Provfiske av kräftor i Holmsjön. Intresserade kontakta Keith Sahlin 070-374 10 35

• Fiske med ryssjor, utter och mjärdar är endast tillåtet för fiskerättsägare och ortsbor.

• Nätfiske är endast tillåtet för fiskerättsägare och ortsbor. Nätfiske är maximerat till 3 nät eller 100 meter

• I Holmsjön och Fagervikssjön är nätfisket begränsat till perioden 1 maj - 15 september. Fiske efter siklöja med siklöjnät tillåtet efter 15 september. Antal nät och meter lika som övrigt nätfiske.

• Fiskerättsägare äger rätt att nätfiska inom eget skifteslag. Ortsbor får nätfiska inom det skifteslag personen är mantalsskriven.

• Nätfiske är förbjudet i samtliga åar och bäckar samt inom en radie av 300 meter från dessa in- och utlopp.

• Alla utsatta fiskeredskap skall vara utmärkta med väl synliga bojar samt märkta med namn och adress.

Om Du har några frågor eller önskemål kring fisket så går det bra att kontakta någon i styrelsen.

Ordförande     Max Wikholm                               070-669 44 52, 0692-300 39

Vice Ordf.         Anders Sundholm                      070-689 29 17

Kassör              Stefan Edin                                070-3266220

Ledamot           Roland Hultman                         070-222 19 79

Ledamot           Jan Strömberg                           070-209 47 41

Ledamot           Keith Sahlin                               070-374 10 35

Sekreterare      Lars Erik Persson                      0692-303 07, 070-201 93 56

Välkomna till ett som vi hoppas givande fiske.

Fisket

Holmsjön är ett klassiskt öringvatten i nedre delen av Gimåns vattensystem. På en lyckad fisketur kan du dra upp en öring på 3-5 kg. Fisket bedrivs i huvudsak som trolling/dragrodd.

I Storjärptjärn kan du lösa ett särskilt dagkort och fiska fjällröding och öring. Se information nedan.

Lilljärptjärn erbjuder ett mycket exklusivt fiske för företag och grupper och bokas genom Entré Trading/Roland Hultman. Se information nedan.

Även Navarn har gjort sig känd bland sportfiskare bl.a. för den fina siken som finns här.

Båtuthyrning finns i Österström (Jan Strömberg) och Loviken (Stefan Maina).

Företagsfiske/privata arrangemang Lill-Järptjärnen

Lilljärptjärn är en vacker liten tjärn på 4,5 ha med väl utbyggd kringservice. Fiskarterna är hornavanröding och regnbåge mellan 0,5 och 5 kg.

Tjärnen är belägen i Österström inom Holms fiskevårdsområde.

Kringarrangemang som mat, tävlingar och lekar erbjuds och offereras i samband med fisket. Här finns kåta med eldstad och matplats för 30 personer, toalett, ved, vedbod, vindskydd, bord runt tjärnen och spänger att gå på vid blöta partier.

För information och bokning kontakta Entré Trading/Roland Hultman tel. 070-2221979.

Trollingfiske

 

I Holmsjön finns grov öring, gädda och abborre som kan fångas på trolling under hela året när det är öppet vatten. Fisken på bilden är en öring på 6 kg fångad i Holmsjön i maj 2008.

 

 

Kontakt

Max Wikholm
Holms FVO
Tel 0692-30039, 070-6694452

Mat och logi

Sandnäsets camping, 070-204 69 10070-204 69 10
Campingstugor och husvangsplatser med el
Om du klickar på länken nedan kommer du till Sundsvalls turistbyrås information om mat och boende.

Om klickar på länken till Holmbygden så hittar du all möjlig information om Holm, boende, fiske etc.

 

Holmbygden.se - Allt om Holm med nyheter, fiske, boende, m.m.
Visit Sundsvall

Stor-Järptjärnen

Storjärptjärn är ett 18,2 ha stort röding- och öringvatten som ligger ca. 6 km från Österström. Fisket hålls öppet sommar och vinter, stängs endast under tjällossningsperioden fram tom.31/5 årligen. Vinterfisket efter fjällröding är det som lockar flest fiskare men man får även mycket fin öring sommartid. Här finns vedbod med ved, vindskydd och kastbryggor. Endast dygnskort säljes. Pris 100 kr.

Fisket ska bedrivas med sportfiskeredskap (1 spö per person/kort fört från hand).
Barn under 16 år i målsmans sällskap fiskar på målsmans fiskekort/betalningsbevis.
Fiskekortet är personligt och ska vid anfodran uppvisas.
Ingen form av flytetyg får användas.
Majs som bete är ej tillåtet, ej heller någon form av pellets eller mäskning.
Max 5 fiskar/betalande fiskare, fångad fisk under 30 cm ska återutsättas.
Husvagnar, husbilar och husbussar får ej uppställas. 

Fiskekort kan även köpas via SWISH 1234425914

Kontakt Max 070-6694452, Jan 070-2094741, Roland 070-2221979

Digitala fiskekort kan köpas på Visit Sundsvall

Visit Sundsvall

Båtramp

Holms fiskevårdsområde

Vid Holmsjön finns tre ramper: 1.2 km före Österström om du kommer från Sundsvall, (sydöstra delen av sjön) och 5 km efter Österström om du kommer från Sundsvall (Anundgård, mellersta delen av sjön) och Sandnäset samt sundet mellan Holmsjön och Fagervikssjön vid Gimåfors (västra delen av sjön).

Karta

Karta över område 18

Karta över område 18. Klicka för att få en utskriftsvänlig version i PDF-format.

Projekt Gimåöring

Holms fiskevårdsområde arbetar tillsammans med Nedre Gimåns fiskevårdsområde, Sörbygdens fiskevårdsområde och Albackens Jakt och Fiske med åtgärder för att stärka beståndet av Gimåöring. Avelsfiske har bedrivits årligen i Båthällaströmmen och Drogsjöforsen i Gimån sedan 2003 för att kunna ta fram utsättningsmaterial till Holmsjön och Leringen. Målsättningen är en årlig utsättning av 4000 st. 2-åriga öringar i Holmsjön/Leringen samt 1000 st. 1-somriga öringar i Båthällaströmmen och Drogsjöforsen som kompensation för avelsfisket. Öringen odlas i Ovansjö-Galtströms fiskodling i Njurunda.

Syftet med utsättningarna är att skapa ett bra fiske efter grov öring i vattensystemet och då framför allt trollingfiske i Holmsjön och Leringen. Med en bra förvaltning och god fiskevård är det fullt möjligt att regelbundet fånga öringar på 8-10 kg. Idag är det inte ovanligt med öringar över 5 kg. Parallellt med avelsfiske och utsättningar arbetar fiskevårdsområdena med ändamålsenliga fiskebestämmelser för att utveckla ett långsiktigt hållbart sportfiske med hög kvalité.

 

Kräftfiske i Holmsjön

Holms Fiskevårdsområde beslutade 2008 att öppna för kräftfiske i form av reglerat provfiske med uppföljning av resultat. Intresserade av att lösa kort och delta, kontakta Keith Sahlin 070-3741035.