Karta

22. Lögdö Vildmark

OBS Lögdö Vildmark har öppnat

Lögdö Vildmark har öppnat och mer information fås genom att klicka på länken nedan.

 

Lögdö Wild

Allmänt

Lögdö vildmark är ett sammanhängande område som omfattar 50 000 hektar land, 3500 hektar sjöar och tjärnar samt cirka 60 km åar och bäckar. Där kan Du fiska, paddla, plocka bär och svamp, vandra, åka skidor och uppleva en storslagen natur inte långt från tätorten. Området är beläget mellan tätorterna Sundsvall, Timrå, Härnösand, Kramfors och Sollefteå. 
Här finns ett mycket rikt djurliv. Skogsfågel som orre, tjäder, tranor och vadarfåglar häckar i myrhalsarna, det finns gott om älg och en och annan björn brukar varje sommar visa sig liksom det skygga lodjuret.
I de många variationsrika mindre sjöarna och vattendragen finns det gott om öring, röding och regnbåge och i de många biflödena har bävern etablerat sig med dammar och hyddor. Gädda och abborre dominerar som fiskinslag i de större sjöarna.
Fyra intressanta naturreservat finns inom området, Rigåsen är ett botaniskt/kulturellt reservat (bl.a. fjällgentiana och varglav), Fageråsen har avsatts för dess urskogsartade partier, Gudmundstjärn är ett skogshemman från självhushållets tid, samt Västanåfallets naturrum, en informationsanläggning om den närliggande bygdens natur och kulturhistoria.
Jakt, fiske och skogsbruk har varit dominerande i Lögdö vildmark sedan långt tillbaka och här kan man finna rester av både kolmilor, kolbottnar och kojor. I dag har det moderna skogsbruket tagit vid, det har byggts ett nätverk av vägar som når fram till de mest oåtkomliga platser.
 

Djupkartor

Här kan du se djupkartor över de sjöar inom fiskeområdet som är lodade. Klicka på länken för aktuell sjö.

Ångsjön
Stor-Grundsundtjärnen
Ropnästjärnen
Lill-Abborrtjärnen och Stor-Abborrtjärnen
Stor-Skälsjön(1)
Stor-Skälsjön(2)
Stor-Skälsjön(3)
Stor-Skälsjön(4)
Stor-Skälsjön(5)
Stor-Skälsjön(6)

Karta

Karta över område 22

Karta över område 22. Klicka för att få en utskriftsvänlig version i PDF-format.