Fångstrapport nedre Ljungan

Välkommen att registrera din fisk!
En bra fångststatistik är viktig för vård och förvaltning av fiskbestånd. Varje uppgift kan vara till stor nytta för fiskevårdsarbetet. Det är t.ex. värdefullt att veta om fångad lax och havsöring var fenklippt eller ej. Med hjälp av dessa uppgifter kan man skatta andelen odlad fisk i förhållande till den naturliga produktionen, vilket kommer till nytta vid fiskevårdsarbete och utsättningar.

Fyll därför i nedanstående fångstrapport så utförligt som möjligt. OBS skriv inga mellanslag i postnumret. Detta resulterar i ett felmeddelande som medför att rapporten inte fungerar.

När det gäller Nedre Ljungans Sportfiske så kan du delta i utlottning av gratis årskort, men då måste du fylla i adressuppgifterna. Fiskens storlek har ingen betydelse för att få delta i utlottningen.

Om du har fångat en stor lax och/eller havsöring i nedre Ljungan har du också möjlighet att få en Ljunganpins. Följande krävs:
Ljunganpins Brons Lax 5 kg Havsöring 3 kg
Ljunganpins Silver Lax 8 kg Havsöring 5 kg
Ljunganpins Guld Lax 11 kg Havsöring 7 kg

För att få en Ljunganpins krävs att fångsten styrks av en person. Ange namn och telefonnummer i fältet Kommentar. Fisken måste vara fångad under den tid som det är tillåtet att fiska efter lax respektive havsöring.

En nyhet är att du kan rapportera in fisk fångade i samtliga vatten och fiskeområden.

Om du är osäker hur en fenklippt lax eller havsöring ser ut, klicka på länken nedan.

Fenklippt lax/havsöring

Namn:    Fiskart:
Adress: Fångstdatum:  
Postnummer: Vikt (gram):
Postort: Längd (cm):
Telefon: Återutsatt:
E-post:
Delta i utlottning av priser: Fångstplats:
Vill du ha en Ljunganpins: Fettfenklippt:
    Fångstmetod:
   
Kommentar: